REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku5 maja 2009
WTOREK

Moje owce

     Jezus mówi o nas, którzy w Niego wierzymy, że jest naszym Pasterzem. Wyraźnie podkreśla, że nie jest najemnikiem, ale pasterzem.
     Że należymy do Niego. To wielka sprawa. To niesłychane stwierdzenie. To znaczy, że Jezus się nami opiekuje, jak dobry pasterz swoimi owcami.