REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku29 maja 2009
PIĄTEK

Miłuję Cię

     Przecież Szymon-Piotr zaparł się Jezusa na dziedzińcu Kajfasza i Annasza. A Jezus pyta go: czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Kto są „ci”? Apostołowie. A przecież oni się Go nie zaparli, tylko pouciekali.
 Ale Piotr pożałował swego zaparcia. I – jak św. Łukasz ewangelista pisze – „gorzko zapłakał”.

----------------------------------------------------------------------------

29 maja 2009
PIĄTEK

Paś owce moje

     Życzmy sobie, abyśmy umieli się tak zachować jak Piotr – gdy nam się przydarzy potknięcie. Abyśmy umieli przyznać się do zła i przeprosić Boga, żeśmy od Niego odstąpili choćby na chwilę.
     Bo Bóg ocenia ludzi według skali miłości. Trzeba i nam tak oceniać ludzi. Jak i siebie.