REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku15 czerwca 2009
PONIEDZIAŁEK

Nadstaw mu i drugi policzek

     Jezus chętnie przerysowuje. Paradoksy lepiej się pamięta. Ale prawda tkwi nie w obrazie, ale w istocie rzeczy.