REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku8 czerwca 2009
PONIEDZIAŁEK

Błogosławieni

     Kiedy będą pocieszeni, którzy płaczą?
     Kiedy cisi na własność posiądą ziemię?
     Kiedy będą nasyceni ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości?
     Kiedy miłosierdzia dostąpią ci, którzy są miłosierni?
     Kiedy oglądać Boga będą ludzie czystego serca?
     Kiedy będą nazwani synami Bożymi ci, którzy wprowadzają pokój?
     Chcemy, żeby jeszcze na tym świecie dokonało się uzdrowienie złych stosunków społecznych. Żeby na tym świecie byli pocieszeni ci, którzy płaczą; żeby cisi otrzymali na własność ziemię; aby miłosierdzia dostąpili ci, którzy są miłosierni; żeby Boga oglądać mogli, którzy są czystego serca; żeby byli nazwani synami Bożymi, którzy wprowadzają pokój. Żeby zapanowało królestwo Boże. Jeszcze za życia, na tej ziemi.