REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku24 czerwca 2009
ŚRODA

Ręka Pańska była z nim

     Przyszliśmy do świętego Jana i pytamy się tak jak żołnierze, jak celnicy: Co mamy dalej robić?
     Gdy pytali go żołnierze, to przysłuchujący się z pewnością oczekiwali odpowiedzi: „Porzućcie ten zbrodniczy zawód i chwyćcie się za inną robotę”. Gdy pytali celnicy, to ludzie postronni spodziewali się, że powie Jan: „Rzućcie ten przeklęty zawód i zajmijcie się czym innym”.
     Gdy pytamy świętego Jana Chrzciciela: Co mamy dalej robić? usłyszymy odpowiedź taką samą, jaką im dał: Wypełniać uczciwie swoje obowiązki zawodu, powołania, służby, jaką mamy w społeczeństwie.