REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku19 lipca 2009
16. NIEDZIELA ZWYKŁA


I zaczął ich nauczać

 
     Twoja religijność, twoje obcowanie z Bogiem to nie tylko twój codzienny pacierz, twoja niedzielna Msza święta. Twoje obcowanie z Bogiem to całe twoje życie. To twoja praca i odpoczynek, twój sen i nocne czuwanie, twoje przygotowywanie posiłków, jedzenie i picie, twoje obowiązki i nowatorskie pomysły, twoje rozmowy i dyskusje, twoje spacery i odprowadzanie, twoje choroby, cierpienia i boleści, twój sport i zabawa, taniec i piosenka, muzyka poważna i rozrywkowa, twoje spektakle teatralne i filmowe.
     Bo całe twoje życie i wszelkie zajęcia są – powinny być - formą twojej miłości. A jeżeli tak, to są kontaktem z Bogiem, bo On jest Miłością. Twoją sprawą jest, żeby te kontakty były jak najczystsze, bezinteresowne. Chociaż obowiązkowe, to przecież dobrowolne.
     I tak jesteś religijny w tym najgłębszym tego słowa znaczeniu – albo marnujesz tę największą funkcję swojego życia: sprowadzasz ją do paciorka rano i wieczór i Mszy świętej niedzielnej. I czynisz z twojej religijności bezsensowną parodię – a najważniejsze obszary twego życia ogołacasz z istotnych treści.