REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku21 września 2009
PONIEDZIAŁEK

Potrzebujący lekarza

     To coś nadzwyczajnego, że do Jezusa przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Nim i Jego uczniami. To wyjątek. Ewangelie pełne są uzdrowień – paralityków, głuchych, niewidomych, chorych na rozmaite choroby. Ale tylko od czasu do czasu zdarza się, że Jezus uzdrawia chorych duchowo. Te cuda są trudniejsze niż tamte.