REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku9 listopada 2009
PONIEDZIAŁEK

Dom Ojca

     Kościół jest przedsionkiem nieba. W kościele jest obecny Bóg w sposób szczególny – przez słowo Pisma Świętego, które jest głoszone; przez Eucharystię, która jest sprawowana, przez inne sakramenty święte, który są udzielane; przez modlitwy wiernych. Przez miłość, która jest w sercach wiernych, przychodzących, aby modlić się do Boga.