REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku16 lutego 2010
WTOREK

Jeszcze nie rozumiecie?


     Dzisiaj modlimy się za zmarłą przed dwoma laty panią profesor Marię Pautsch. Biolog najwyższej klasy. Całe życie poświęciła pracy naukowej. A przy tym człowiek wysokiej kultury osobistej. Pełna szacunku dla ludzi i wzbudzająca szacunek dla siebie. Niedoceniona. Nie dopychała się łokciami do stanowisk, do tytułów, do tego, aby była umieszczona gdzieś na wysokim miejscu. Pracowała perfekcyjnie, będąc przykładem dla swojego wąskiego otoczenia.
     Przechowujemy i przechowywać będziemy pamięć o niej w naszych sercach.
     Prosimy Boga, ażeby ją przyjął dla ogromnej pracy, którą wykonywała tutaj na ziemi. Prośmy za jej kolegów i koleżanki, zmarłe tak jak i ona – w zapomnieniu. Za jej kolegów i koleżanki żyjące – żeby tak pracowali, jak ona pracowała.