REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku14 marca 2010
4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


Trzeba się weselić


     Kochaj mnie! – woła żona do męża. Kochaj mnie! – woła mąż do żony. Kochaj mnie! – woła dziecko do ojca, dziecko do matki. Kochaj mnie! – woła matka do dziecka, ojciec do dziecka.
     Przykazanie Boże nakazuje: kochać Boga i bliźniego swego. Tylko ten bliźni nie jest na krańcach naszego wzroku, ten bliźni jest przy nas, to jest nasz najbliższy domownik, z którym kontaktujemy się codziennie od rana do wieczora.
     Sakrament małżeństwa to nie jest ta chwila udzielania błogosławieństwa przez księdza. Sakrament małżeństwa to jest całe życie małżonka – żony, męża – aż po grób i poza grób. I trzeba kochać swoją żonę, trzeba kochać swojego męża. Ale na to trzeba zasłużyć.
     Musisz zasłużyć na miłość swojej żony! Musisz zasłużyć na miłość swojego męża! Musisz zasłużyć na miłość swojego ojca! Musisz zasłużyć na miłość swojego dziecka! Starać się o to, żeby cię kochali. Kryzys w małżeństwach tkwi w tym miejscu – że nie staramy się być kochanym.