REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku8 marca 2010
PONIEDZIAŁEK

Aby Go strącić


     To jest prawie nie do wiary, że dopiero Sobór Watykański II ogłosił tolerancję wobec innych religii. Nawet braterstwo. A dotąd byliśmy pouczani, że Bóg kocha tylko chrześcijan, a niechrześcijan to chyba nie, a przynajmniej mniej. Jakoś potrafiliśmy sobie pogodzić to z prawdą o Bogu-Miłości.
     A tak się nam zdawało, że już nie ma tajemnic w Ewangelii, że wszystko wiemy, że wszystko przyjęliśmy, co Jezus głosił.