REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku20 marca 2010
SOBOTA

A Ty co mówisz?

     Tak naprawdę, to wszyscy uczeni w Piśmie i faryzeusze, którzy przyprowadzili do Jezusa niewiastę, powinni być kanonizowani. Bo nie rzucili kamienia. Ani jeden. Tylko odeszli. Za to „odeszli” powinni być kanonizowani.
     Bo podejrzewam, że gdyby to się działo w naszych czasach, to byśmy ukamienowali. Bo kamienujemy. Gazety są pełne oskarżeń, wyroków, skazań – tych, którzy, naszym zdaniem, są grzesznikami.
     A jeżeli oni są nawet grzesznikami, to jak mamy prawo skazywać ich, skoro i my jesteśmy grzesznikami.