REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku5 września 2010
23. NIEDZIELA ZWYKŁA

Moim uczniem

     Doszliśmy do tego, że boimy się naszych szkół. Że rodzice boją się posyłać dzieci do szkoły. Wyszukują szkołę bez narkotyków, bez alkoholu. Wyszukują szkołę z prawdziwymi nauczycielami – którzy by nie tylko podawali wiedzę, ale wychowywali. Nauczyciel – wychowawca to skarb nieoceniony.
     Bo nauczyciele są źle płatni. Wyżyć z pensji nauczyciela – prawie niemożliwe. Gdy się ma rodzinę, całkowicie niemożliwe. Ale są tacy wariaci, którzy za te niewielkie pieniądze idą do szkoły uczyć. Są tacy ludzie z prawdziwym powołaniem nauczycielskim. Aby być perłą, wzorem, sztandarem, światłem.