REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku14 września 2010
WTOREK

Zbawiony


     Zatrzymujmy się przed tajemnicą krzyża.
     Jezus mówi do Nikodema: Potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego.
     Co to znaczy „potrzeba”? Jaka była potrzeba, żeby Jezus został ukrzyżowany?
     Albowiem Bóg posłał swojego Syna na świat po to, aby świat został przez Niego zbawiony.
     Co to znaczy, że świat został zbawiony przez Jezusa?