REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku21 marca 2011
PONIEDZIAŁEK

Odmierzą wam

     Jezus naucza: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”. A my nie jesteśmy miłosierni.
     „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni”. A my sądzimy. Zasądzamy.
     „Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni”. A my potępiamy.
     „Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone”. A my nie odpuszczamy.
     „Dawajcie, a będzie wam dane”. My nie dajemy. Gdy dajemy, to już takie rzeczy, które naprawdę nam zawadzają w mieszkaniu.
     „Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”. To do nas nie dochodzi. Tego nie słyszymy, tego nie chcemy słyszeć.