STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


12 marca 2003

1047

16 marca 2003
2. NIEDZIELA PRZYGOTOWANIA PASCHALNEGO


„Przemienił się”


   Nie czekajmy na cud, który nas przemieni. Nas – poszczególnego człowieka, nas – nasz naród, nas – ludzkość całą.  Trzeba się samemu przemienić. A w tym celu trzeba podjąć pracę nad sobą. Świadomi swoich słabości, swojej niedojrzałości, a równocześnie świadomi swoich szans, swoich możliwości, swoich talentów. Pracować mądrze, wytrwale, długofalowo.
   Tylko wtedy stworzymy nowy świat w sobie samym, w naszym narodzie, w całej ludzkości.


KS. M.M.March 16th, 2003
2nd Sunday of Lent
”He was transfigured”    Let’s not wait for a miracle to transfigure us:  us meaning – an individual man, us – our nation, us – the whole humanity.  One has to transform by oneself.  In order to accomplish this we have to work on ourselves.  Work wisely, with perseverance, long-term while fully aware of our weaknesses, our immaturity, and at the same time conscious of our chances, our possibilities, and our talents.
   Only then we will create a new world within ourselves, within our nation, and within whole human race. 


Fr. M.M.
    translation: Monika Darron