STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


19 marca 2003

1050


23 marca 2003
3. NIEDZIELA PRZYGOTOWANIA PASCHALNEGO


„Co się kryje w człowieku”


   Gdy już wszystko i wszystkich oplujemy, sponiewieramy, zmieszamy z błotem, zadepczemy.
   Gdy już każda świętość zostanie przez nas wykpiona, wyśmiana, zbezczeszczona, splugawiona.
   Gdy już wykażemy, że miłość jest tylko seksem, że bezinteresowność jest interesem, prawdomówność – zakłamaniem, sprawiedliwość – zemstą.
   Gdy już z całą satysfakcją udowodnimy, że wszyscy są złodziejami, oszustami, szubrawcami.
   Gdy już odbrązowimy wszystkie autorytety, bo odkryjemy, że mędrcy nie byli tacy mądrzy, wielcy politycy popełniali błędy, wielcy święci bywali małostkowi.
   Wtedy nawet już nie będzie Tego, który by powiedział: „Kto z was jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień”.


KS. M.M.
March 23rd, 2003
3rd Sunday of Lent
”What’s hidden inside a man”
   After we have spat on everything and everyone, when we have disparaged, stepped on and dragged through the mud everything and everyone;
   When all sanctity has been ridiculed, mocked, defiled and profaned;
   When we have proven that love is just sex, that selflessness is just business and truthfulness is just hypocrisy, justice – just a revenge;
   When – with full satisfaction – we’ve proven that everyone is a thief, a crook and a criminal;
   After we have debunked all authority figures, because we have discovered that wise men were not so wise, that the great politicians made mistakes, that great saints were narrow-minded….
   Then there won’t be even One, who would say:  ”Let he who is without sin among you cast the first stone.”
Fr. M.M.
    translation: Monika Darron