STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


26 marca 2003

1053

30 marca 2003
4. NIEDZIELA PRZYGOTOWANIA PASCHALNEGO


„Życie wieczne”


    My już jesteśmy na drodze życia wiecznego. Mu już staramy się być wolni, mądrzy, sprawiedliwi, kochający, przebaczający. Może jeszcze stąpamy niepewnie, nieśmiało. Może jeszcze się nie rozpędziliśmy, jeszcze nie poczuliśmy pod stopami przyjaznej nawierzchni tej drogi. Może jeszcze nie przyjrzeliśmy się widokom, które tak niespodziewanie nam się odsłoniły. Może jeszcze nie podnieśliśmy odważnie wzroku na horyzont, który wyłonił się przed nami. Ale przecież jesteśmy na tej drodze.


KS. M.M.March 30th, 2003
4th Sunday of Lent„Eternal Life”   We are already on the way to eternal life.  We are already trying to be free, wise, just, loving and forgiving.  Maybe our steps are still hesitant and timid.  Maybe we haven’t broken into a run yet, haven’t felt the road’s friendly surface under our feet.  Maybe we still haven’t had a good look at the sights, which have so unexpectedly come into view.  Maybe we still haven’t lifted our eyes to look courageously at the horizon, which has appeared in front of us.
But we are on the way.Fr. M.M.    translation: Monika Darron