STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


7 maja 2003

1070

11 maja 2003
4. NIEDZIELA WIELKANOCNA


„Dobry Pasterz”


   I ty jesteś pasterzem. Masz ludzi, którzy są zachwyceni twoją osobą. Wpatrzeni w ciebie, słuchają każdego twojego słowa, obserwują twoje poczynania. Tak jak i gorszą się wszystkim tym, co jest nie tak, jak być powinno, w twoim życiu. Doskwiera im twoja niedojrzałość, bolą ich twoje błędy, cierpnie im skóra na widok twoich niezdarnych poczynań.
   Ale i ty masz swoich pasterzy. Przynajmniej jednego. Który jest dla ciebie autorytetem, wyrocznią, wzorem myślenia, odwagi, prawości, kulturalnego zachowania. Ale i ty bolejesz, gdy spostrzeżesz rysy, pęknięcia, plamy na jego postępowaniu.
   I tak, wcześniej czy później, przekonujesz się, że jedynym Dobrym Pasterzem jest Bóg. Jedynym najwyższym autorytetem jest Jego Słowo – Jezus Chrystus.


KS. M.M.May 11th 2003
4th Sunday of Easter”Good Shepherd”     You are a shepherd, too.  There are people who admire you.  With their eyes fixed on you they are listening to your every word, they observe all your actions.  They are also shocked by everything that is not the way it should be in your life.  They are beset by your immaturity, they are hurt by your mistakes, they cringe watching your awkward doings.
     But you also have your shepherds, at least one, who — for you — is an authority, an oracle, an example of courage, righteousness, thinking, and cultural behavior.  And you also hurt when you notice flaws, cracks, rifts and spots in his behavior.
     And so, sooner or later you come to the conviction that God is the only one Good Shepherd.  The only and the highest authority is His Word – Jesus Christ.Fr. M.M.     translation: Monika Darron