STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


3 września 2003

1123

7 września 2003
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA


 „Położył rękę”


     Jeszcze wciąż nie wiesz, jakie możliwości się w tobie kryją.
     Bo są w tobie niezagospodarowane obszary twojej mądrości, intuicji, inteligencji, twojego geniuszu, które jakby uśpione, czekają na wezwanie, na dotknięcie. Bo jest w tobie potencjał moralny, który wciąż jeszcze pełznie przy ziemi, ale przecież może wznieść się na wyżyny zachwytu, poświęcenia, miłości, heroizmu, gdy usłyszy wezwanie, gdy poczuje dotknięcie.
     Wszystko zależy od twojej wrażliwości intelektualnej i moralnej. I od tego, czy pójdziesz za nią, gdy usłyszysz to wezwanie, gdy poczujesz to dotknięcie.


Ks. M.M.
September 7th, 2003
23rd Sunday of Ordinary Time”He laid His hand”     You still do not know what possibilities are hidden within you. 
     And there are yet undeveloped expanses of your wisdom, your intuition, intelligence and your greatness, which – as if asleep – wait for the call, for the touch.  There’s a moral potential within you, which is now still crawling at the ground level, but it can rise to the heights of admiration, sacrifice, love, and heroism when it hears the call, when it feels the touch.
     It all depends on your intellectual and moral sensitivity.  And it depends on whether you follow it when you hear this call and when you feel that touch.Fr.M.M     translation: Monika Darron