STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


8 października 2003

1139

12 października 2003
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA


„Jezus rzekł”


     Mowa Jezusa jest z zasady tajemnicza. Jest zawsze inspirująca. Domaga się tego, byśmy sami podejmowali trud dochodzenia do prawdy, którą On chce nam przekazać. Mówi do nas, sygnalizując rzeczywistość, która stoi za obrazem czy symbolem, za przypowieścią czy opowiadaniem.


KS. M.M.October 12th, 2003
28th Sunday of Ordinary Time
”Jesus said”

     Jesus’ language is – on principle – mysterious; it is always inspiring.  It demands that we, by ourselves, undertake the labor of attaining the truth, which He tries to deliver.  He talks to us hinting the reality concealed behind a picture, or a symbol, or a parable, or a story.         Fr. M.M.

     translation: Monika Darron