STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Dziennik Polski wydanie niedzielne


25 października 2003

1150

26 października 2003
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA


„Przejrzyj” 


     Błogosławione małżeństwa, które żyją w miłości.
     Błogosławione dzieci, które żyją w atmosferze miłości małżeńskiej swoich rodziców.
     Błogosławione dzieci, które są pewne trwałości małżeństwa rodziców.
     Współczucia godne są małżeństwa, które żyją w niezgodzie.
     Współczucia godne są dzieci, które żyją w atmosferze niezgody rodziców.
     Współczucia godne są małżeństwa, które się rozchodzą.
     Współczucia godne są dzieci rodziców, którzy się rozchodzą.
     Współczucia godne są małżeństwa rozbite.
     Współczucia godne są dzieci rozdarte pomiędzy matkę i ojca, którzy założyli nowe domy.


* * *


     Należy gratulować dobrym małżeństwom.
     Należy podać rękę tym małżeństwom, u których się coś psuje, coś miesza. Starajmy się zatrzymać lawinę, która grozi, że pogrzebie dom i wszystkich jego mieszkańców. Wspierajmy ich duchowo. Pomagajmy im żyć. Przecież przychodzą do nas czasem na poradę. Choćby na wyżalenie się, na opowiedzenie o swoich kłopotach.
     Należy podać rękę tym małżeństwom, które się rozpadły. Nie odpychajmy ich. Nie zamykajmy im drzwi przed nosem.


* * *


     Wspierajmy małżeństwa. Te, które są kochające – by kochały się jeszcze bardziej.
     Te, które stygną – żeby wróciły do pierwotnej miłości.
     A te, które się rozpadły – starajmy się, aby ich dzieci, rozdarte pomiędzy matkę i ojca, potrafiły się odnaleźć w tej nowej sytuacji.


KS. MIECZYSŁAW MALIŃSKI