STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


5 listopada 2003

1154

9 listopada 2003
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA


„Powypędzał wszystkich ze świątyni”


     My na to świętujemy z Jezusem Eucharystię, na to słuchamy Jego nauk, abyśmy stawali się miłosierni. Bo jeżeli jesteśmy nielitościwi, to nie świętujemy naprawdę Eucharystii ani nie słuchamy naprawdę Jego nauk. I właściwie nic z tego, co czynimy, nie rozumiemy.


KS. M.M.32nd Sunday of Ordinary Time
November 9th, 2003„He chased everyone from the Temple”     The reason why we celebrate Eucharist with Jesus, the reason why we listen to His teaching is to become compassionate, because if we are unmerciful we neither truly celebrate Eucharist nor truly listen to His teaching.  And practically we do not understand anything of what we are doing.


Fr. M.M.
     translation: Monika Darron