STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


12 listopada 2003

1158

16 listopada 2003
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

„O godzinie, której nikt nie wie”

     Stajemy przed wami, którzy przekroczyliście linię ziemskiego życia.
Wy już jesteście mądrzy mądrością Bożą. Wy już wiecie, co było warte, a co warte nie było. Co miało sens, a co sensu nie miało. Co było drogą prostą, a co krętymi zaułkami. Co było światłem i co było ciemnością.
Prosimy was, dajcie nam mądrości Bożej. Żebyśmy wiedzieli, co jest warte, a co warte nie jest; co jest sensem, a co sensu nie ma; co jest jasne, a co ciemne; co jest drogą prostą, a co zaułkami krętymi.
Zanim nam zgaśnie słońce, zanim nam gwiazdy zaczną spadać, zanim przyjdziesz, Boże, z wielką mocą i miłością.

KS. M.M.November 16th, 2003
33rd Sunday of Ordinary Time

„At the time, that nobody knows”

     We stand in front of you who have already crossed the line of earthly life.
You are already smart with God’s wisdom.  You already know what was worth something and what was not, what made sense and what didn’t, what was a straight path and what was a devious alley, what was light and what darkness.
We ask you to please give us some of God’s wisdom, so that we could know what is worth something and what is not, what makes sense and what doesn’t, what is bright and what dark, what is a straight path and what is a crocked alley.
Before our sun fades, before our stars begin to fall, before you, God come – with your great power and love.

         Fr. M.M.

     translation: Monika Darron