STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


19 listopada 2003

1159

23 listopada 2003
XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA  KRÓLA


„Nie z tego świata”


     On – Stwórca Wszechświatów, nie czeka na naszą jałmużnę Jemu zrzucaną – na nasz odklepany pacierz, na odstaną Mszę świętą.
     On czeka na nas. Na osobowe, duchowe spotkanie z nami- czeka na naszą modlitwę. Na nasze wzniesienie się do Niego myślą swoją, sercem swoim – duchem swoim.
     Czeka na każdego z nas jak na swoje dziecko ukochane. I nie chce, żebyśmy Go nazywali Stworzycielem ani Panem. Chce, żebyśmy wyrwali z swego serca jedno słowo: Ojcze!


KS M.M.


 November 23rd, 2003
34th Sunday of Ordinary Time
Feast of Christ the King


”Not from this world”


     He – the Creator of The Universe, does not wait for our alms dropped for Him; for our rattled off prayer, for a Mass we stood though.
     He is waiting for us.  For a personal, spiritual meeting with us – he waits for our prayer, for our ascent to Him with our thoughts, our hearts, our souls.
     He is waiting for each one of us as if for His beloved child and he does not want us to call Him Creator or Lord.  He wants us to give Him one word straight from our hearts: Father!


        Fr. M.M.


     translation: Monika Darron