STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


26 listopada 2003

1162

 


30 listopada 2003
I NIEDZIELA ADWENTU


„Zbliża się wasze odkupienie”


     Trzeba dorastać do śmierci. Aby choć trochę mniej bać się starości. Aby choć trochę mniej bać się ciężkiej choroby. Aby choć trochę mniej bać się konania. Aby choć trochę mniej bać się śmierci.
     Trzeba dorastać do śmierci – przez życie swoje.


KS. M.M.


 November 30th, 2003
1st Sunday of Advent


”Your redemption is approaching”


     You have to grow up to death.  In order to be a little less afraid of old age, to be a little less afraid of gave illness, to be a little less afraid of agony, to be a little less afraid of death.
     You have to grow up to death – through your life.


Fr. M.M.


     translation: Monika Darron