STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


17 grudnia 2003

1176

21 grudnia 2003
4. NIEDZIELA ADWENTU


„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła”


     Bądź światłem w naszych ciemnościach. Pogodą w naszych burzach. Ciszą w naszym hałasie. Pokojem w naszych lękach. Wytchnieniem w naszym zmęczeniu. Radością w naszym smutku. Chwilą otuchy w naszym zwątpieniu.
     Bądź ostoją pokoju, źródłem sił, oknem na świat, wiatrem wiosennym, gwiazdą zaranną, zapachem kwiatów. Wspieraj nas w naszych słabościach. Uratuj nas od smutku, przygnębienia, niechęci do życia.
     Pomóż nam zwłaszcza w dniach, kiedy trud przygina nas prawie do ziemi, kiedy strach wgniata nas prawie w błoto. Pociesz nas, kiedyśmy nieutuleni w żalu dla win naszych.


KS. M.M.December 21st, 2003
4th Sunday of Advent


”Blessed are you who believed”


     Be the light in our darkness, good weather in our storms, quiet in our noise, peace in our fright, relief in our fatigue, joy in our sadness, and a moment of uplift in our resignation.
     Be the sanctuary of peace, source of strength, window to the world, spring breeze, morning star, and scent of flowers.  Assist us in our weaknesses, save us from grief, depression and unwillingness to live.
     Help us especially on the days when toil bends us almost to the ground, when fear pushes us down into the mud.  Cheer us up when we cannot be consoled for our guilt.


          Fr. M.M.


     translation: Monika Darron