STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


7 stycznia 2004

1185

11 stycznia 2004
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO


„Zostać ochrzczony”


     Zostałeś ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa. W imię nowej religii, która głosi, że jedyny kontakt, zbliżenie, związek, nawet zjednoczenie z Bogiem możesz przeżyć, osiągnąć tylko „w duchu i w prawdzie”. To znaczy przez twoją mądrość, wolność, miłość, pokój i przebaczenie, czyli przez pełne twoje człowieczeństwo.
     Byleś tylko był o tym do głębi przekonany, tego chciał i do tego dążył nieustannie.


KS. M.M.


 January 11th, 2004
Sunday of Lord’s Baptism


”To be baptized”


     You have been baptized in the name of Jesus Christ, in the name of a new religion, which proclaims that you can achieve contact, closeness, a relationship and union with God only in „spirit and truth”.  It means that it can happen through your wisdom, freedom, love, peace and forgiveness, through your full humanity.
     May you be thoroughly certain of it, may you want it and continuously strive for it.


        Fr. M.M.


     translation: Monika Darron