STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


4 lutego 2004

1197

8 lutego 2004 
5. NIEDZIELA ZWYKŁA


 


„Poszli za Nim”


 


     Cudowny połów ryb był wycelowany na Piotra i został odebrany przez niego właściwie.
     Bóg prowadzi każdego człowieka indywidualnie. Spotyka go na jego fali zrozumienia, odczucia. Oczywiście, człowiek może odsunąć tę propozycję. Ale On nie rezygnuje. Znowu próbuje spotkać go na jego drodze – podsunie tekst, osobę, zdarzenie, sukces albo klęskę, pogodę albo niepogodę – aby całkowicie Mu zawierzył, zaufał: Bogu, który jest jego Ojcem.


 


KS. M.M.February 8th, 2004
5th Sunday of Ordinary Time


”They followed Him”


     That miraculous fishing event was aimed at Peter and Peter perceived it correctly. 
     God leads everyone individually, meets you on your wavelength of understanding and feeling.  Of course you may stave off that proposal, but God does not give up.  He tries to meet you on your way again – he may proffer a text, a person, an event, a success or a failure, good or bad weather  — so that you could trust Him totally and have faith in God who is your Father.


         Fr. M.M.


     translation: Monika Darron