STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


3 marca 2004

1209

7 marca 2004
2. NIEDZIELA PRZYGOTOWANIA PASCHALNEGO


„Wyszedł na górę”


     Wielkopostna odnowa duchowa ma na celu nie walkę z grzechami, ale piękno twojej osoby. Bo tak naprawdę jesteś mądrzejszy niż jesteś w tej chwili. Jesteś bardziej otwarty niż jesteś w tej chwili. Jesteś bardziej wspaniałomyślny niż jesteś w tej chwili. Jesteś bardziej bezinteresowny niż jesteś w tej chwili. I stać cię na wielkość. Stać cię na mądrość, na prawość, uczciwość, szlachetność, na świętość. Stać cię. To jest szansa, którą masz wykorzystać w czasie tego Wielkiego Postu. 


KS. M.M.March 7th, 2004
2nd Sunday of Lent


„He climbed the mountain”


     Lenten spiritual renewal does not focus on fighting sin but on the beauty of your personality.  Now honestly speaking, you are wiser than you think you are at this very moment.  You are more direct and frank than you think you are at this very moment.  You are more generous than you think you are at this moment.  You are more disinterested than you think you are right now.  And you can afford greatness.  You can afford wisdom, integrity, honesty, dignity and sanctity.  You can.  This is your chance of which you have to take advantage during this Lent.


         Fr. M.M.


     translation: Monika Darron