STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


10 marca 2004

1212

14 marca 2004
3. NIEDZIELA PRZYGOTOWANIA PASCHALNEGO

„Drzewo figowe”

     Gdzie odnajdujesz siebie w tym opowiadaniu?
Czy jesteś drzewem figowym, które nie przynosi owocu?
Czy jesteś gospodarzem, który szuka owocu na tym drzewie, ale nie znajduje i poleca ogrodnikowi je wyciąć?
Czy jesteś ogrodnikiem, który prosi o pozostawienie drzewa i obiecuje, że się nim zaopiekuje?
Gdzie odnajdujesz siebie w tym opowiadaniu?

KS. M.M.

 March 14th, 2004
3rd Sunday of Lent

„The fig tree”

     Do you find yourself in this story?  If so, where?
Are you the fig tree, which does not bear fruit?
Are you the owner who looks for the fruit on the tree, but does not find any and tells his gardener to cut it down?
Are you that gardener, who asks to let the tree alone and promises to take care of it?
Where do you find yourself in that story?

Fr. M.M.

     translation: Monika Darron