STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


31 marca 2004

1222

4 kwietnia 2004
NIEDZIELA PALMOWA


„Król”


     Ale miałeś wspaniałe życie! Nawet nie dlatego, że spotkałeś tylu mądrych i dobrych ludzi. Nawet nie dlatego, że tak spokojnie dorastałeś do świadomości swojego Boskiego posłannictwa. Nawet nie dlatego, że tylu ludziom otarłeś łzy cierpienia. Ale zwłaszcza dlatego, że otwierałeś im oczy na sens ich życia. Bo ukazałeś prawdę niepojętą, wprost niewyobrażalną dla ludzkiego umysłu i serca – że Bóg nas stworzył z miłości. Prowadzi nas przez życie i czeka na nas na końcu naszej drogi.


KS. M.M.April 4th, 2004
PALM SUNDAY


”The King”


     What a wonderful life you’ve had!  Not only because you’ve met so many wise and good people.  Not only because you’ve been so peacefully growing up to reach the understanding of your divine mission.  Not only because you’ve wiped away so many tears of so many suffering people.  But mostly because you’ve opened their eyes and shown them the sense of their lives.  Because you’ve shown them that unconceivable truth – unimaginable to human heart and mind – that God has created us out of love, that He leads us through life and awaits us at the end of our journey. 


         Fr. M.M.


     translation: Monika Darron