STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


14 kwietnia 2004

1228

18 kwietnia 2004
2. NIEDZIELA WIELKANOCNA
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO


„Nie widzieli, a uwierzyli”


     Jesteś błogosławiony – choć nie widziałeś Jezusa nauczającego, czyniącego cuda wskrzeszania umarłych, uzdrawiania chorych, uciszania burzy, rozmnażania chleba; ani nie widziałeś Jezusa umęczonego i ukrzyżowanego, ani nie widziałeś Jezusa Zmartwychwstałego – a żyjesz Jego mądrością i miłością. – Jesteś błogosławiony.


KS. M.M.


 April 18th, 2004
2nd Sunday of Easter
SUNDAY OF GOD’S DIVINE MERCY


”They have not seen but have believed”


     You are blessed, although you have not seen Jesus teaching, performing miracles, raising the dead, healing the sick, calming the storm or multiplying bread.  You have not seen Jesus suffering and crucified, neither have you seen Jesus Risen from the dead, but you live by His wisdom and love. – You are blessed.


         Fr. M.M.


     translation: Monika Darron