STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Dziennik Polski wydanie niedzielne


17 kwietnia 2004

1230

18 kwietnia 2004
2. NIEDZIELA WIELKANOCNA
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO


„Błogosławieni, którzy uwierzyli” 


     Jezus Zmartwychwstały staje przed ludźmi słabymi, starymi, roztrzęsionymi, zapominającymi, czasem ledwo ciągnącymi nogi za sobą, przed ludźmi pooranymi rozmaitymi operacjami, pochylonymi pod ciężarem lat, z twarzami pomarszczonymi, przerażonymi swoim wyglądem – i mówi im: Zmartwychwstaniesz do pierwotnej piękności.
     Jezus Zmartwychwstały staje przed ludźmi z wieloma dolegliwościami, obłożnie chorymi, leżącymi na oddziałach intensywnej terapii, w domach dla przewlekle chorych w hospicjach, w sanatoriach, ludźmi osamotnionymi we własnych domach – i mówi im: Zmartwychwstaniesz do pierwotnej siły.
     Jezus Zmartwychwstały staje przed ludźmi ubogimi, nieporadnymi, którzy końca z końcem nie mogą związać, którym bieda dokucza, którym po zapłaceniu czynszu, światła i gazu niewiele zostaje na to, żeby wyżyć do końca miesiąca – i mówi im: Zmartwychwstaniesz do bogactwa.
     Jak długo przerażeni jesteśmy starością, chorobą, biedą, jak długo jesteśmy opętani strachem, rozpaczą – to jesteśmy jakby umarli.
     Jeżeli uwierzysz w Boga, zaufasz Mu, pokochasz Go – to zmartwychwstajesz.


* * *


     Jeżeli uwierzysz, że jesteś pod opieką kochającego cię Boga i to, co spotyka cię tu na ziemi, to zadanie do spełnienia –
     jeżeli ufasz, że to, co się dzieje w twoim życiu, to nie jest przypadek, zbieg okoliczności, tylko to jest z woli Opatrzności Twojego Ojca –
     jeżeli kochasz Boga, siebie, twojego bliźniego, jeżeli kochasz świat – zielone łąki, kwitnące magnolie, niebieskie niebo, białe obłoki, wodę i ziemię, jeżeli kochasz świat –
     – wtedy zmartwychwstajesz. Do życia tu na ziemi i w wieczności.


KS. MIECZYSŁAW MALIŃSKI