STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


5 maja 2004

1238

9 maja 2004
5. NIEDZIELA WIELKANOCNA


„Żebyście się wzajemnie miłowali”


     My czekamy na ludzi, którzy nam dadzą pracę. Ale nie tylko. Czekamy na ludzi, którzy dadzą nam również wolność, sprawiedliwość, pokój, szacunek, miłość.
     Ludzie czekają na nas, abyśmy im dali możliwość zarobku, ale równocześnie poszanowanie ich godności, uczciwość, spokojną przyszłość, aby mogli założyć rodzinę i wychować dzieci.
     Dobrobyt powinno się budować, ale nie za wszelką cenę. Nie za cenę niesprawiedliwości społecznej, niewolnictwa, pogardy, upokorzeń. Świat dobrobytu ludzkiego można zbudować tylko wtedy, kiedy się buduje równocześnie świat materialny i duchowy. Nie inaczej.


KS. M.M.May 9th, 2004
5 the Sunday of Easter


”So that you will love one another”


     We are waiting for people who will give us jobs.  But not only this.  We are waiting for people who will also give us freedom, justice, peace, respect, and love.
     People are waiting for us to give them an opportunity of employment and income, but also respect for their dignity and honesty, guarantee of a peaceful future so that they can start families and raise children.
     Prosperity should be built, but not at all cost.  Not at the cost of social injustice, slavery, contempt and humiliation.  The world of human well-being can be built, but only if one builds the material world along with the spiritual one.  Not in any other way.


          Fr. M.M.


     translation: Monika Darron