STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Dziennik Polski wydanie niedzielne


8 maja 2004

1239

9 maja 2004
5. NIEDZIELA WIELKANOCNA


„Przykazanie nowe” 


     Jakaż Ona Królowa?
     Jakaż Ona Królowa – skoro rodzi swojego Syna w stajni.
     Jakaż Ona Królowa – skoro codziennie chodzi z dzbanem do źródła po wodę, zajmuje się gotowaniem, sprzątaniem, praniem, troską o swojego Syna, opiekowaniem swojego męża.
     Jakaż Ona Królowa? – skoro nawet nie upilnowała swojego Syna, który, mając dwanaście lat, w świątyni jerozolimskiej odszedł od Niej, świadomie. I na postawiony Mu zarzut dał dziwną odpowiedź: „Czy nie wiedzieliście, że w sprawach Ojca mojego potrzeba, abym był”.
     Jakaż Ona Królowa? – skoro wysłuchuje oburzenie, krytykę, sprzeciw Jezusa wobec nauczania faryzeuszów i saduceuszów. Zarzutów, że nie rozumieją Objawienia Bożego. Że wypaczają słowo Pisma Świętego.
     Jakaż Ona Królowa – skoro się godzi, aby Jej Syn poszedł głosić nową naukę ludziom, za która czeka Go pewna śmierć.
     Jakaż Ona Królowa – która, stojąc pod Jego krzyżem, słyszy słowa, które wskazują na Jego ucznia: „Niewiasto, oto syn Twój”. 
     Bo Ona jest Królową, ale nie z tego świata. Tak jak Jezus, który powiedział do Piłata: „Ja jestem królem. Ale królestwo moje nie jest z tego świata”. Ona może powtórzyć te słowa: „Ja jestem królową. Ale królestwo moje nie jest z tego świata. Bo moje – jak i Jego – to Królestwo miłości, mądrości, wolności, prawdy. To królestwo zarówno codzienności jak i ważnych spraw. To królestwo pełnego człowieczeństwa.
     Dlatego Ona jest Królową – każdego z nas i Królową naszego narodu. Tak zadecydowaliśmy, bo chcemy być również nie z tego świata.
     Stąd wszystko, co wielkie, piękne, mądre, co dobre w naszym narodzie łączy się nam z Maryją. Tak i w sposób naturalny z Nią złączyliśmy Konstytucję 3 Maja.


KS. MIECZYSŁAW MALIŃSKI