STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


12 maja 2004

1242

16 maja 2004
6. NIEDZIELA WIELKANOCNA


„Gdy się to stanie”


     Czekanie jest już spotkaniem.
     Pukanie jest już otworzeniem.
     Tęsknota jest już spełnieniem.
     Pragnienie jest już nasyceniem.
     Poczucie pustki jest już napełnieniem.
     Stwierdzenie swojej głupoty jest już mądrością.
     Przyznanie się do swojej słabości jest już siłą.
     Boleść z powodu swojego zła jest już świętością.
     Zobaczenie swojej grzeszności jest już odpuszczeniem.


 KS. M.M.May 16th, 2004
6th Sunday of Easter


”When this happens”


     Waiting is already meeting.
     Knocking is already opening.
     Aspiring is already accomplishing.
     Urge is already satisfaction.
     Feeling of emptiness is already fulfillment.
     Declaration of one’s own stupidity is already wisdom.
     Admission of one’s own weakness is already strength.
     Anguish over one’s own evil is already sainthood.
     Noticing one’s own sinfulness is already forgiveness.


        Fr. M.M.


     translation: Monika Darron