STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


26 maja 2004

1250

30 maja 2004
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO


„Duch Święty”


     Duch Boży jest jak huragan w gałęziach drzew. Jest jak zaciszny kąt w huraganie.
     Duch Boży jest jak światło pochodni rozpraszające ciemności. Jest jak ciemność ogarniająca świat z rozświeconymi gwiazdami.
     Duch Boży jest jak samotna jodła na bezbrzeżnej pustyni. Jest jak skalista polana wśród wielkiego lasu.
     Duch Boży jest jak rozszalały ocean. Jest jak zaciszny port.
     I wieje zawsze w nas. I płonie wciąż. Rośnie nieustannie.
     Byleśmy tylko mieli odwagę Go słyszeć, uwierzyć w Niego, iść za Nim.


KS. M.M.  May 30th, 2004
PENTECOST


”Holy Spirit'


     God’s Spirit is like a hurricane in tree branches.  It is like a quiet spot within the hurricane.
     God’s Spirit is like light of a torch breaking up the darkness.  It is like the darkness enveloping the world, shining with stars.
     God’s Spirit is like a lone fir tree in the middle of endless desert.  It is like a rocky clearing in the middle of a forest.
     God’s Spirit is like raging ocean.  It is like a quiet port.
     And it is always blowing, always burning, always growing within us.
     Let’s have the courage to hear It, believe in It, and follow It.


          Fr. M.M.


     translation: Monika Darron