STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


16 czerwca 2004

1268

20 czerwca 2004
12. NIEDZIELA ZWYKŁA


„Za kogo mnie uważacie”


     Za kogo mnie ludzie uważają? – Pytaj o to przyjaciół i nieprzyjaciół, znajomych i nieznajomych.
     Za kogo mnie ludzie uważają? Pytaj o to nie dla śmiechu, nie z próżności – żeby usłyszeć komplement od tych, którzy powinni ci go zaoferować. Ale tak całkiem na serio.
     I nadsłuchuj, może okaże się, że ludzie cię mają za łotra, bałwana, kłamcę, człowieka pysznego, udawacza. A może usłyszysz z którejś strony i takie określenia, że jesteś człowiekiem uczciwym, prawym, pracowitym, serdecznym, ciepłym, pomocnym?
     Pytaj na końcu siebie. A może ci się uda odkryć tajemnicę twojej osoby choćby w jakimś procencie.


KS. M.M.June 20th, 2004
12th Sunday of Ordinary Time


”Who do you think that I am?”


     Who do people think that I am? – Ask your friends and your enemies, acquaintances and strangers.
     Who do people think that I am? – Ask this not for fun, not out of vanity – to hear a compliment from those who should offer one, but ask quite seriously. 
     And listen.  It may turn out that people consider you a scoundrel, a jerk, a liar, a conceited man, a pretender.  But maybe you will hear that you are an honest man, righteous, diligent, openhearted, sincere, cordial, and helpful.
     In the end ask yourself.  Maybe, to some extent, you can uncover a mystery of your own personality.


         Fr. M.M.


     translation: Monika Darron