STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


23 czerwca 2004

1270

27 czerwca 2004
13. NIEDZIELA ZWYKŁA


Aby ogień ich zniszczył !


     Tak trudno znosić nieprzyjaciół – ludzi, którzy nam zrobili krzywdę, ludzi którzy nas zniszczyli w oczach naszego społeczeństwa. Tak trudno tolerować nieprzyjaciół, którzy nam dokuczyli, wyśmiali, pogardzili nami, wykpili nas, oszukali – materialnie albo duchowo.
     A trzeba po prostu – kierując się miłością – ulitować się nad nimi. Współczuć im. Wtedy to jest też miłość.


KS. M.M.


 June 27th, 2004
13th Sunday of Ordinary Time


„So that the fire would destroy them”


     It is so hard to tolerate enemies – people who’ve hurt us, people who’ve ruined us in the eyes of our society.  It is so hard to tolerate the enemies who have harassed us, who have berated us, laughed at us, ridiculed us, disregarded us, and cheated us – financially or spiritually.
     But – guided by love – you simply have to take pity on them.  Feel for them.  That’s also love.


          Fr. M.M.


   translation: Monika Darron