STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


21 lipca 2004

1291

25 lipca 2004
17. NIEDZIELA ZWYKŁA


„Panie, naucz nas”


     Na pozór zdaje się wszystko być proste, nieskomplikowane, jasne. Nie potrzeba żadnych dopowiedzeń: Żyć w miłości, w prawdzie, w sprawiedliwości, w pokoju, w wolności.
     Ale w rzeczywistości, gdy wejdziemy w gęstwinę życia, w meandry, jakimi zdążamy, to trudno rozróżnić sprawiedliwość od niesprawiedliwości, prawdę od nieprawdy, wolność od niewoli, miłość od niemiłości.


KS. M.M.July 25th, 2004
17th Sunday of Ordinary Time


”Lord, teach us”


     On the face of it everything seems to be so simple, uncomplicated, and clear.  You don’t need any explanations:  Live in love, in truth, in justice, in peace, and in freedom. 
     But in reality, when we enter the thicket of life, follow its meanders; it is hard to distinguish justice from injustice, truth from untruth, freedom from bondage, love from not-love.


          Fr. M.M.


     translation: Monika Darron