STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / refleksje


25 lipca 2004

1297

25 lipca 2004


„Panie, naucz nas”


     Na pozór zdaje się wszystko być proste, nieskomplikowane, jasne. Nie potrzeba żadnych dopowiedzeń: Żyć w miłości, w prawdzie, w sprawiedliwości, w pokoju, w wolności.
     Ale w rzeczywistości, gdy wejdziemy w gęstwinę życia, w meandry, jakimi zdążamy, to trudno rozróżnić sprawiedliwość od niesprawiedliwości, prawdę od nieprawdy, wolność od niewoli, miłość od niemiłości.