STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


25 sierpnia 2004

1324

29 sierpnia 2004
22 NIEDZIELA ZWYKŁA


„Pierwsze miejsca”


     Co my wiemy o drugim człowieku. Osądzamy go z czynów, ze słów, z zachowań, ale nie potrafimy dotrzeć do motywacji – dlaczego on tak robi, dlaczego on tak mówi, dlaczego on tak postępuje.
     Co możemy mówić nawet o swoim bracie, z którym idziemy przez życie. Zdawałoby się, że już na wylot go przejrzeliśmy. A tak naprawdę, nie ma nic bardziej złudnego. Bo tak łatwo możemy zwieść się pozorami. Nie wiemy, co w nim siedzi. Jakie motywy nim kierują, jaka intencja go prowadzi do tych czynów, do tych słów, do tych postępowań.


KS. M.M.August 29th, 2004
22nd Sunday of Ordinary Time


”First Places”


     What do you know about another man?  You judge him by his deeds, words, and behavior, but you cannot reach his motives – why he acts like that, why he talks like that, why he behaves like that.
     What can you say about your brother with whom you walk through life?  It seems that you have already learned him by heart; that you can see right through him.  In reality there’s nothing more illusive.  Looks can so easily deceive.  You don’t know what’s within him: what motivates him, what intentions lead him to certain deeds, certain words, and certain behaviors.


          Fr. M.M.