STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


1 września 2004

1327

5 września 2004
23. NIEDZIELA ZWYKŁA


„Moim uczniem”


      Nie wolno nikogo naśladować. Ani tego największego, ani tego najmądrzejszego, ani tego najpiękniejszego. Nikogo. Ani geniuszy, ani świętych, ani Matki Najświętszej, ani Pana Jezusa. Bądź sobą. Na zasadzie tych zdolności, które ci Bóg dał. Rozwijaj je. Abyś wyrósł ze swojej głupoty, tchórzliwości, prymitywizmu, małości. I wiedział to, czego nikt inny nie wie. Odczuł to, czego nikt inny nie odczuwa. Przeżył to, czego nikt inny nie przeżywa. Żebyś stał się osobowością niepowtarzalną.
     I dziel się tym z ludźmi. Nie po to, żeby powtarzali to, coś ty wymyślił, odczuł, przeżył. Ale po to, żeby z siebie wydobyli tę wielkość, na którą ich stać.
     Nie naśladuj nikogo. Ani wielkiego, ani mądrego ani pięknego. Ani żadnego świętego, ani nawet Jezusa Chrystusa. Bądź sobą. I dorastaj do tej wielkości, do której cię Bóg powołuje.


Ks. M.M.September 5th, 2004
23rd Sunday of Ordinary Time


”My pupil”


     You must not imitate anybody: neither the greatest one, nor the smartest one, nor the most beautiful one.  Nobody.  Neither the geniuses, nor the saints.  Neither the Most Holy Mother, nor Jesus.  Be yourself, based on those talents that were given to you by God.  Develop them, so you can grow out of your stupidity, cowardice, roughness, and littleness.  So you can know what nobody else knows, feel what nobody else feels, experience what nobody else experiences.  So you can become a unique personality. 
     And share it with people.  Not to make them repeat what you had thought of, felt or experienced, but to let them bring to light that greatness which they can afford.
     Do not copy anyone: neither the great one, nor the wise one, nor the beautiful one.  Neither a saint, nor Jesus Christ.  Be yourself and rise to the greatness to which God had called you.


          Fr. M.M.