STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


15 września 2004

1333

19 września 2004
25. NIEDZIELA ZWYKŁA


„Zdaj sprawę z swego zarządu”


     Nam się tylko zdaje, że jesteśmy właścicielami swoich pieniędzy, swoich domów, swoich mieszkań, swoich mebli, swoich obrazów, swoich samochodów, swoich firm, swoich przedsiębiorstw, swoich zakładów pracy, swoich stanowisk.
     My jesteśmy tylko dzierżawcami. I z dzierżawienia tymi dobrami, które mamy do dyspozycji będziemy musieli się rozliczyć. Przed Tym, który stworzył domy, meble, mieszkania, pieniądze, posady, firmy, przedsiębiorstwa. Który jest naszym Ojcem – kochającym, ale i sprawiedliwym.


KS. M.M.September 19th, 2004
25th Sunday of Ordinary Time


”Account for your stewardship”


     It only seems to you that you are the owner of your money, your houses, your apartments, your furniture, your paintings, your cars, your businesses, your enterprises and your important positions.
     You are just a leaseholder.  And you will have to account for the management of these goods entrusted to you.  You will have to account for them before the One who created houses, furniture, apartments, money, positions, firms and enterprises.  The One who is our Father – loving but just.


        Fr. M.M.