STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / refleksje


19 września 2004

1334

19 września 2004


„Zdaj sprawę z swego zarządu”


     Nam się tylko zdaje, że jesteśmy właścicielami swoich pieniędzy, swoich domów, swoich mieszkań, swoich mebli, swoich obrazów, swoich samochodów, swoich firm, swoich przedsiębiorstw, swoich zakładów pracy, swoich stanowisk.
     My jesteśmy tylko dzierżawcami. I z dzierżawienia tymi dobrami, które mamy do dyspozycji będziemy musieli się rozliczyć. Przed Tym, który stworzył domy, meble, mieszkania, pieniądze, posady, firmy, przedsiębiorstwa. Który jest naszym Ojcem – kochającym, ale i sprawiedliwym.