STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


20 października 2004

1350

24 października 2004
30. NIEDZIELA ZWYKŁA


„Ufali sobie”


     Co to jest faryzeizm? To tradycjonalizm skrajnie pojęty. To budowanie swojej religijności na liturgii traktowanej powierzchownie, na obrzędach, ceremoniach, przepisach, zachowaniach – czepianie się szczegółów, a pomijanie istoty rzeczy. A istotne w religii jest: miłość Boga i człowieka.
     Faryzeizm można porównać do dzisiejszego fundamentalizmu. Który może się zdarzyć nie tylko wyznawcom islamu, nie tylko protestantom, ale również katolikom. Nie tylko twojemu sąsiadowi, ale także i tobie.


KS. M.M.October 24th, 2004
30th Sunday of Ordinary Time


„They trusted each other”


What is Pharisaism? It is traditionalism taken to extreme. It is building your religiousness based on superficially treated liturgy, on rituals, ceremonies, rules and behaviors – clinging to details while missing the essence of the matter.
And what is essential in religion is love of God and people.
Pharisaism can be compared to today’s fundamentalism, which can occur not only among the followers of Islam, it can happen not only to Protestants, but also to Catholics, not only to your neighbor but to you, as well.


Fr. M.M.