STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


3 listopada 2004

1360

7 listopada 2004
32. NIEDZIELA ZWYKŁA


„Równi aniołom”


     To nie my wyrywamy się do Boga. To nie my błagamy Go o miłość. To nie my naprzykrzamy się Mu. To nie my prosimy Go, żeby otoczył nas swoją opieką.
     On pierwszy nas umiłował. On pierwszy nas stworzył z miłości. On pierwszy wyrywa się ze swoją miłością ku nam. On pierwszy czeka na naszą odpowiedź. On pierwszy siebie nazwał Ojcem naszym. On pierwszy chce, żebyśmy byli z Nim zjednoczeni. On pierwszy chce, byśmy po śmierci cieszyli z Nim całą wieczność.
     A my nie śmiemy podnosić oczu na Boga, czując, że jesteśmy niegodni Jego miłości.
     Dlatego prosić powinniśmy Go, byśmy uwierzyli w Jego miłość ku nam.


KS. M.M.November 7th, 2004
32nd Sunday of Ordinary Time


”Equal to angels”


     It’s not us yearning for God.  It’s not us begging Him to love us.  It’s not us bothering Him.  It’s not us asking Him to take good care of us.
     He loved us first.  He first created us out of love.  He first comes to us with His love.  He first waits for our answer.  He first called Himself our Father.  He first wants us to be united with Him.  He first wants us to be happy and joyful with Him throughout the eternity after our death.
     And we do not dare raise our eyes at God, feeling that we are not worthy of His love.
     That’s why we should ask Him to let us believe in His love toward us.


          Fr. M.M.