STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


10 listopada 2004

1366

14 listopada 2004
33. NIEDZIELA ZWYKŁA


„W sercu swoim”


     Nasza seria pytań: „Co jest sensem mojego życia? O co mi chodzi? Do czego dążę? Na czym mi zależy? Co jest najważniejsze? Pieniądze, zdrowie, długie życie, przyjemności, wyjazdy, zwiedzania, gromadzenie, mieszkanie, rodzina, praca, zawód, sława, poświęcenie, służba, oddanie się? Czy znalazłem sens życia? Co powinno być sensem mojego życia, tym najgłębszym? Co może być sensem ludzkiego życia?”
     Odpowiedź jest prosta: Miłość. Im więcej miłości jest w twoim życiu, tym bardziej twoje życie jest sensowne.
     Potem może być wszystko inne. Potem może być dom, rodzina, twórczość, poświęcenie, służba. Ale najpierw musi być fundament, podstawa, z czego wszystko inne może wyrastać.


KS. M.M.November 14th, 2004
33rd Sunday of Ordinary Time


”In your heart”


     Our series of questions: „What is the sense of my life?  What do I want?  What do I strive for?  What is my goal?  What do I care about?  What is the most important thing?  Money, health, long life, pleasures, trips, touring, gathering, apartment, family, work, career, fame, sacrifice, service, devotion?  Have I found the meaning of life?  What should constitute the sense of my life, that deepest sense?  What can be the sense of human life?”
     The answer is simple: Love.  The more love in your life, the more sensible your life will be.
     Then you can have everything else.  Then you can have a home, family, creativity, devotion, and service.  But first you have to have the foundation, the base on which all of it can grow. 


Fr. M.M.