STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


17 listopada 2004

1370

21 listopada 2004
34. NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA


„Będziesz w raju”


     Nasz ukrzyżowany Król. Ale zmartwychwstał do życia wiecznego. Przez miłość, którą żył na ziemi.
     Wybraliśmy takiego Króla. Chociaż czasem Go zdradzamy – jak Judasz, dla pieniędzy. Choć czasem się Go wypieramy – jak Piotr, z fałszywego wstydu. Choć czasem od Niego uciekamy – jak apostołowie spod krzyża.
     Ale przecież powracamy. Bo wcześniej czy później przekonujemy się, że każda inna droga prowadzi do nikąd. I trzeba z niej zawracać. Z pokaleczonymi stopami i dłońmi, z rozdartym sercem. Bo tylko On mówi prawdę – że sensem życia jest miłość. A wszystko inne jest pomyłką.


KS. M.M.November 21st, 2004
34th Sunday of Ordinary Time
FEAST OF CHRIST THE KING


”You will be in paradise”


     This is our crucified King.  But He’s risen from the dead to eternal life through love by which He had lived on earth.
     We have chosen such a King, yet we betray Him sometimes – like Judas – for money, we deny Him sometimes – like Peter – because of erroneous shame, we run away from Him sometimes – like the apostles from underneath the cross.
     But we do come back, because sooner or later we ascertain that every other way leads to nowhere, and we have to turn around.  With wounded palms and feet, with heart torn apart.  Because only He tells the truth: that love is the sense of life.  Everything else is just a mistake.


        Fr. M. M.